Ulkebøl kirkes "OnsdagsCafé"
- et sted hvor sognets kvinder mødes!  Kom og vær med!!!

Ulkebøl Kirkes OnsdagsCafé – program for 2019-2020

4. september: ”En historie om krig og kærlighed” – om Midde og Christian, v. Mogens Johansen.

2. oktober: Udflugt til Koldinghus for at se ”Prinsesse af Tiden”. Kl. 8:45 – ?

6. november: Besøg i Multikulturhuset i Sønderborg. Afg. kirkens P-plads kl. 9:30!

4. december: ”Adventshygge”, v. Birgitte Romme.

8. januar: ”Fortælling” v. A. P. Hansen.

5. februar: ”Fra fattiggård i Ulkebøl til slot i Gråsten”, v. gartner Gert Jensen.

4. marts: ”Om misbrugscenter”, v. Lone Marschner.

1. april: ”Besøg en kirke” – Christianskirken i Sønderborg. Tidspunkt følger!

6. maj: ”Udflugt "    ( program kommer senere )

3. juni: "Min barndom og skoletid i Nigeria" v.kirketjener Anna Birgitte Gautier

             Sæsonafslutning

Hvis ikke andet er anført, finder møderne sted i Degnegården, Kirkevej 11, Ulkebøl kl. 10:00-12:00.

Kontaktperson: Sanne Detlefsen, mobil 6175 2411, mail: sannedetlefsen@gmail.com