Formand
Frede Mørch Pedersen
Præstegårdsvej 60, Ulkebøl
6400 Sønderborg
Telefon: 2962 3440
E-post:  formand@ulkeboelkirke.dk

Kirkeværge
Karin Jepsen
Poppelhegnet 23
6400 Sønderborg
Telefon: 5136 1765
E-post: karin@ulkeboelkirke.dk

Næstformand / kontaktperson
Jørgen Due Jensen
Grundtvigsparken 80
6400 Sønderborg
Telefon: 2425 2421
E-post: joeka1@stofanet.dk
Kasserer
Svend Erik Petersen
Mommarkvej 27, Vollerup
6400 Sønderborg
Tlf.: 2790 0213
E-mail: sepe@sonderborg.dk
Formand for Kirke- og kirkegårdsudvalget
Leif Louring-Andersen
Damager 9, Ulkebøl
6400 Sønderborg
Tlf.: 7442 9020
E-mail: llou@stofanet.dk
 
Christine Kristiansen
Skovlyk 2a, Vollerup
6400 Sønderborg
Telefon: 3031 4006
E-post: christine@ulkeboelkirke.dk
 
Helle Linding Hansen
Østerkobbel 82
6400 Sønderborg
Tlf.: 2897 9117
E-post: helle@ulkeboelkirke.dk
 

Sanne Detlefsen
Langløkke 28, Høruphav
6470 Sydals
Tlf.: 61 75 24 11
E-post: sannedetlefsen@gmail.com
 

Vikarierende Sognepræst 
Charlotte Ringsing-Pedersen
Kirkevej 11
6400 Sønderborg
Mobil:  3068 0244
E-post: crip@km.dk

Sogne- og ungdomspræst 
Tamira Mariann Jørgensen
Hjortevej 29
6400 Sønderborg
Mobil: 3048 1741
E-post: tmj@km.dk
Medarbejder repræsentant
Pia Jeanette Nielsen