Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vedtægter for muslimsk afdeling

VEDTÆGTER FOR DEN MUSLIMSKE AFDELING PÅ ULKEBØL KIRKEGÅRD

Tillæg til Vedtægter for Ulkebøl kirkegård
REGLER FOR DEN MUSLIMSKE GRAVPLADS


Den muslimske afdeling er en del af Ulkebøl Kirkegård og ejes af Ulkebøl Kirke og bestyres af Ulkebøl Sogns
Menighedsråd.
Enhver der identificerer sig som muslim, uanset hvilken retning vedkommende tilhører, kan blive begravet i
afdelingen.
Her kan erhverves grave i græs. Gravene er adskilt af en stenmarkering og fælles beplantninger, som gør
området attraktivt.
Ceremonipladsen, med en granitplint til kisten, ligger i centrum af gravpladsen.

Drift og tilsyn:

 1. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte kirkegårdsleder under ansvar over for menighedsrådet i overensstemmelse med regulativ for kirkegårdslederstillingen og zzbestemmelserne i nærværende vedtægt.
   
 2. Tilsyn med driften påhviler det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.
   
 3. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.
   
 4. Disse vedtægter oversættes til Arabisk - i tilfælde af tvister eller fortolkninger, er det denne danskeoriginal som er rets gældende.


Gravsteder i græs til voksne/børn

 1. Der kan erhverves en eller flere gravpladser. Hvert voksent gravsted måler 1,25 x 2,6 m.
   
 2. Gravfredstiden er 25 år (for børnegrave til børn under 5 år dog 15 år).
   
 3. Gravstederne vedligeholdes af personalet på Ulkebøl Kirkegård. Der skal indgås en pleje og vedligeholdelseskontrakt for min. 25 år med kirkegården (15 år for barnegravsted).
   
 4. Den flerårige pleje- og vedligeholdelseskontrakt dækker pleje og vedligeholdelsen af gravstedet ogen andel af fællesarealet.
   
 5. Der udstedes gravstedsbrev til køberen.
   
 6. Gravstedet kan fornyes efter udløbet af fredningsperioden. Dette kan ske for min. 5 år og max. 50 år for en voksengrav (min. 5 år max. 25 år for en barnegrav).
   
 7. Det er muligt at reservere et gravsted. Dette betinges af, at den der reserverer gravstedet påtager sig ansvaret for vedligeholdelsen af gravstedet, samt afholder udgiften til hækklipning m.v.
  Reservationsperioden er i øvrigt vederlagsfri.
   
 8. Priserne for erhvervelse, fornyelse, gravkastning og vedligehold fremgår af den til enhver tid gældende prisliste for Sønderborg Provsti.
   
 9. Anmeldelsen af begravelsen skal ske til Ulkebøl Kirkegårdskontor senest to hverdage før begravelsen.
   
 10. Afdøde skal lægges ikiste inden begravelsen og begraves i kiste.
   
 11. Tildækning af graven foretages af kirkegårdens personale. Dog kan pårørende efter forudgående aftale medvirke til at dække kisten med jord.
   
 12. Begravelse kan kun ske på hverdage. Seneste begravelsestidspunkter k|.14.00 mandag til fredag, og kl. 11.00 lørdag.
   
 13. Begravelseshandlingens forløb skal aftales mellem den, der er ansvarlig for den, og kirkegårdslederen eller dennes repræsentant.
   
 14. Der er adgang til vand ved indgangen til gravpladsen.


Gravstedets indretning

 1. Der må anbringes 1 monument/gravsten på gravstedet:
  Max. størrelse: Højde: 80 cm, Bredde:40 cm, Dybde: 10 cm.
  For barnegravsted: højde: 50 cm, bredde: 30 cm, dybde: 10 cm.
   
 2. Der er ingen krav til monumentets materiale.
   
 3. Der må ikke sættes kantsten eller opføres konstruktioner af sten eller murværk på gravstedet. Ulkebøl Kirkegård sørger for afmærkning af gravstedet. Etablering af hæk og plantning af blomsterog buske er ikke tilladt. Ligesom det ikke er tilladt at dække gravstedet med grus eller granitskærver.
   
 4. Gravpladsen er struktureret af lineære hække, der indrammer rækker af gravfelter. I tilknytning til disse ryghække er et bed med bunddækkende stauder, hvor gravminder kan/skal placeres.
   
 5. Pynt og afskårne blomster skal anbringes i bedet med bunddækkende stauder, evt. foran monumentet og kun der.
   
 6. Der må ikke anbringes pynt på græsset. Evt. pynt, som er placeret på græsset, vil blive fjernet ved græsslåning.
   
 7. Der må ikke anbringes plastikblomster og anden udsmykning af plastik på gravstedet.
   
 8. Kirkegårdstilsynet fjerner uden varsel uønskede planter eller konstruktioner.
   
 9. På gravpladsens sydøstlige felt, kan der efter aftale med menighedsrådet, etableres gravsteder, hvor udsmykningen kan variere alt efter traditioner.

Ulkebøl Sogns menighedsråd, den 7. februar 2017        

Godkendt af Sønderborg provstiudvalg, den 28. februar 2017

Vedtægterne på Arabisk  "Tryk her"