Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Gravstedstakster

Kirkegårdstakster 2019

Erhvervelse og fornyelse af gravsted:

Prisen for erhvervelse af et gravsted dækker den første fredningsperiode for gravstedet, hvilket vil sige 10 år for et urnegravsted og 25 år for et kistegravsted.

For medlemmer af folkekirken gives et tilskud til erhvervelsen jf. nedenfor. Fornyelse kan efter fredningstidens udløb ske på et åremål, dog min. 5 år.

Nedennævnte ydelser er momsfrie.

 

Erhvervelse af gravsted

Fornyelse

 

Første fredningsperiode

Tilskud til medlemmer af folkekirken

Pr. år efterfølgende

1 kistegravplads

11.447 kr.

11.447 kr.

129 kr.

2 kistegravpladser

21.824 kr.

21.824 kr.

252 kr.

3 kistegravpladser

29.848 kr.

29.848 kr.

380 kr.

4 kistegravpladser

37.872 kr.

37.872 kr.

503 kr.

Børnegravplads

5.136 kr.

5.136 kr.

96 kr.

Urnegrav 2 pladser

5.136 kr.

5.136 kr.

96 kr.

Urneplads i fællesgrav

2.567 kr.

2.567 kr.

 

Omkostninger ved bisættelse/begravelse:

Nedennævnte ydelser er momsfrie.

 

Pris

Tilskud til medlemmer af folkekirken

Begravelse – voksengrav

4.280 kr.

4.280 kr.

Dobbelt dybde

6.420 kr.

6.420 kr.

Begravelse – barnegrav

1.070 kr.

1.070 kr.

Urnenedsættelse

   803 kr.

803 kr.

Urnenedsættelse udenfor normal arbejdstid   1.070 kr.  


Obligatorisk vedligeholdelse:

For nedennævnte gravpladser skal der tegnes legataftale, som omfatter gravstedets fredningsperiode.

 

Pris pr. år inkl. moms

Urne i plæne (fællesgrav)

317 kr.

Kiste i plæne med plade

385 kr.

Kiste i plæne med plade 2 pladser

694 kr.

Urne i plæne eller bunddække med plade

631 kr.

Obligatoriske ydelser vedr. hæk og indramning:

Betales af alle gravstedsindehavere, uanset om man vælger selv at vedligeholde gravstedet. Betales for hele fredningsperioden ved erhvervelse eller forlængelse af gravstedsretten.

 

Pris pr. år inkl. moms

Hækklipning og –vedligehold 1 kistegravplads

118 kr.

Hækklipning og –vedligehold 2 kistegravpladser

142 kr.

Hækklipning og –vedligehold pr. ekstra kisteplads

22 kr.

Hækklipning og –vedligehold barnegravplads

118 kr.

Hækklipning og –vedligehold af hæk og øvrig indramning urnegrav

33 kr.

Vedligeholdelse af gravsteder:

Det er bortset fra de obligatoriske ydelser vedr. hæk og indramning op til gravstedsindehaveren at beslutte, hvem der skal passe gravstedet, med undtagelse af de afdelinger, hvor der er obligatorisk vedligeholdelse. Hvis kirkegården skal vedligeholde gravstedet, kan der vælges mellem en årlig afregning eller en flerårig aftale (en såkaldt legataftale).

Nedennævnte ydelser er inkl. moms.

 

Antal kistepladser

Urnegrav

Børnegrav

 

1

2

3

4

Vedligeholdelse

717 kr.

953 kr.

1.179 kr.

1.359 kr.

   578 kr.

   578 kr.

Forårsblomster

13 kr. pr. stk.

Sommerblomster

14 kr. pr. stk.

Lille partiel grandækning

(mindre end 25 % af gravstedet) samt en  lille dekoration pr. gravminde

  1. gravminde  289 kr.
  2. gravminder 588 kr.

Pr. yderligere gravminde 58 kr.

Partiel grandækning

(mindre end 50 % af gravstedet) samt en lille dekoration pr. gravminde

408 kr.

546 kr.

664 kr.

782 kr.

322 kr.

322 kr.

Hel grandækning

(mere end 50 % af gravstedet) samt en lille dekoration pr. gravminde

610 kr.

819 kr.

996 kr.

1.171 kr.

482 kr.

482 kr.

Andre ydelser:

  • Ydelser, som ikke fremgår af denne takstoversigt, betales efter aftale
  • Retablering af gravstedet efter en begravelse/bisættelse påhviler gravstedsindehaver

Timeløn:

For anlæg af gravsteder og andre opgaver, udført efter regning, beregnes en timeløn på 450,- kr. inkl. moms.

Tegning af legataftale:

Der kan tegnes en flerårig aftale (min. 5 år) for vedligeholdelse, grandækning m.v. af gravsteder. Prisen herfor fastsættes som ”årlig regning” x aftalens løbetid (år).

Ved en legataftale omfatter vedligeholdelsen:

  • Almindelig renholdelse af gravstedet
  • Fornyelse af udgåede eller forvoksede flerårige planter
  • Opretning efter jordsætning
  • Supplerende pålægning af grus
  • Rensning for alger og opretning af gravminder
  • Vedligeholdelse af stenkanter inde på gravstedet