Graver ved Ulkebøl Kirke

En stilling som Graver ved Ulkebøl Kirke, Ulkebøl Sogn er ledig til besættelse pr. 1. juni 2019 eller snarest derefter.

Der er tale om en fuldtids stilling. Stillingen er på 37 timer gennemsnitlig pr. uge.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med følgende hovedopgaver:

 • Varetage og være ansvarlig for Ulkebøl kirkegårds vedligeholdelse, udvikling og drift.
 • Administration af kirkegården.
 • Afløse kirketjener ved kirkelige handlinger på dennes fridage og ferie.
 • Arbejdstilrettelægning for kirkegårdens 4 ansatte.
 • Rengøring, tilsyn og drift samt vedligehold af kirkegård, maskiner samt tilhørende bygninger herunder udvendig vedligehold omkring sognegård samt pasning af præstegårdenes park og have og udenoms arealer.
 • Kontakt til kirkegårdens brugere.
 • Kontakt til bedemænd i forbindelse med begravelser og bisættelser.

Vi forventer at du:

 • Har kendskab til og erfaring inden for det grønne område og vi ser gerne, at du har en gartnerlignende uddannelse.
 • Er i stand til og gerne har erfaring med at lede og tilrettelægge arbejdet på en kirkegård ud fra menighedsrådets ønsker, herunder timeforbrug på kirkegården.
 • Har flair for IT og kan varetage kirkegårdens administration ved brug af de relevante IT-systemer.
 • Har et godt kendskab til og er loyal over for folkekirkens opgaver.
 • Har et godt humør og en positiv indstilling til arbejdet og derved sikrer et godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk.
 • Har kørekort og mulighed for at køre med trailer.

Ulkebøl Sogn har 5.708 indbyggere, der er 8 ansatte i sognet ud over sognets 2 præster.

Ansættelse sker ved Ulkebøl Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevej 11, 6400 Sønderborg

Yderligere oplysninger om stillingen og sognet kan findes på www.ulkeboelkirke.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kirkegårdsledere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Formand for menighedsrådet Frede Mørch Pedersen på telefonnummer 2962 3440 /mail formand@ulkeboelkirke.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til:

Ulkebøl Kirke, Kirkevej 11, 6400 Sønderborg eller på mail til formand@ulkeboelkirke.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 5. april 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 15 / 16