Daglig leder med kordegnefunktioner

En stilling som kordegn ved  Ulke Kirke,  Ulkebøl Sogn er ledig til besættelse pr. 1. juli 2019 eller snarest derefter.

Der er tale om en fuldtidsstilling. Stillingen er på  37 timer gennemsnitlig pr. uge.

Vi søger en leder til at varetage følgende opgaver:

 • Kirkebogsføring, personregistrering
 • Daglig ledelse af de ansatte ved kirken
 • Koordinering af de mange aktiviteter i kirke og sognegård, og dermed være kirkens ansigt udadtil.
 • Regnskabsføring for kirkens samlede økonomi
  – herunder udarbejdelse af budget, årsregnskab, momsberegning, fakturering, afrapportering til menighedsråd og revisor.
 • Kommunikation – herunder ansvar for hjemmeside, kirkeblad, kalender og annoncering.
 • Sekretæropgaver for præster og menighedsråd
 • Mødeledelse

  Ulkebøl Sogn har 5.708 indbyggere, der er 8 ansatte i sognet ud over sognets 2 præster.

Vi forventer, at du:

 • Har relevalte uddannelser
 • Har gode samarbejdsevner
 • Har erfaring med ledelsesopgaver
 • Er god til at have mangle bolde i luften
 • Er systematisk og god til at skabe overblik i en travl hverdag

Ansættelse sker ved Ulkebøl Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevej 11, 6400 Sønderborg.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales indenfor intervallet 338.141,04 kr. – 422.676,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 352.230,70 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 806,23 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Formand for menighedsrådet Frede Mørch Pedersen på telefonnummer  29623440 /mail formand@ulkeboelkirke.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til:

Ulkebøl Kirke, Kirkevej 11, 6400 Sønderborg eller på mail til  formand@ulkeboelkirke.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10. maj 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 22

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.