Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Der er en stilling som kirketjener ledig

Kirketjener til Ulkebøl Kirke

 

Ulkebøl Kirke i Sønderborg Provsti søger kirketjener, der har lyst til at medvirke aktivt til, at alle kirkens brugere får et positivt møde med kirken.

Stillingen er på 32 timer /ugen, og der refereres til en daglig leder.

 

Stillingen indebærer blandt andet:

 • Medvirken ved kirkelige handlinger såsom gudstjenester, vielser, begravelser og bisættelser.
 • Rengøring, oprydning og vedligeholdelse af kirken og de tilhørende lokaler.
 • Praktiske opgaver og planlægning i forbindelse med f.eks. kirkekaffe, koncerter, sognearrangementer, konfirmandundervisning og lejlighedsvise arrangementer m.v. i et tæt samarbejde med kirkens øvrige ansatte og frivillige.

Vi søger dig der:

 • Er åben, venlig, serviceminded og kan lide at være blandt mennesker
 • Er indstillet på at samarbejde og være del af et større team
 • Er struktureret, har ordenssans og er god til at planlægge arbejdsdagen
 • Er stabil, selvstændig og kan tage fat
 • Har flair for teknik og av-udstyr
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider, også aften- og weekendarbejde

Vi tilbyder:

 • Gode personaleforhold med bl.a. frugtordning.
 • Et alsidigt job med stor frihed i det daglige. Arbejdet tilrettelægges i samarbejdet med den daglige leder.
 • Mulighed for kurser og efteruddannelse

 

Ansættelsesvilkår:

Ansættelsen er på 32 timer ugentligt med tiltrædelse pr. 1. januar eller efter aftale. De første 3 måneders ansættelse er prøvetid.

Ansættelsen sker ved Ulkebøl Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevej 11, 6400 Sønderborg, Sønderborg Provsti.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.498 kr. – 357.827 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.498 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen (forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsopgaver der ikke kan planlægges med 1 måneds varsel som fx begravelser/bisættelser/opgaver som følge af akut sygdom mm). Rådighedstillægget udgør årligt 26.186,90 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 1.225,77 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.


Yderligere oplysninger:  

Har du spørgsmål til stillingen kan du henvende dig til daglig leder, Claus Hansen på hverdag ml. kl. 10.00-14.00 på tlf.: 61150039 eller på 8992@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ulkebøl Kirke på 8992@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 21. november kl. 15.00 2021

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.