Voksenkor ved Ulkebøl Kirke – åbent for alle!

I Ulkebøl Kirke har vi et forholdsvis nyt kor. Et kor for unge fra 20+ som medvirker i Ulkebøl Kirke ved særlige lejligheder.
Det er ikke en forudsætning, at du tidligere har sunget i kor eller at du kan læse noder, blot du har lyst til at mødes og synge sammen med andre.

Repertoiret vil være Salmebogen over Højskolesangbogen, rytmisk til Gospel.

Voksenkoret er nu skudt i gang. Men vi kan stadig godt bruge flere sangere.

Så hvis du har lyst til at røre sangmusklerne, kan du møde op hver 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 18.30 til 20.30. Er man tilmeldt koret, er der selvfølgelig mødepigt.

 Vi øver i Degnegården Kirkevej 11.

Vel mødt!

Pia Jeanette Nielsen

organist og korleder ved Ulkebøl Kirke

organist@ulkeboelkirke.dk

mobil 21468646