NYT FRA HERREHJØRNET!

Herrehjørnet er åbent hus samvær for
"voksne" mænd med meninger og behov
for god mandesnak om livet på godt og ondt.

 

Mødedatoer for Herrehjørnet

Efterår 2018
Torsdag den  8. november
Torsdag den 22. november
Torsdag den  6. december  -  Juleafslutning i Degnegården

Forår 2019
Torsdag den 10. januar  -  Nytårskur i Degnegården
Torsdag den 24. januar
Torsdag den   7. februar
Torsdag den 21. februar
Torsdag den   7. marts
Torsdag den 21. marts
Torsdag den   4. april
Torsdag den 25. april
Torsdag den   9. maj
Torsdag den 23. maj  -  Sommerafslutning i Degnegården

Efterår 2019
Torsdag den 15. august
Torsdag den 29. august
Torsdag den 12. september
Torsdag den 26. september
Torsdag den 10. oktober
Torsdag den  7. november
Torsdag den 21. november
Torsdag den  5. december  -  Juleafslutning i Degnegården