NYT FRA HERREHJØRNET!


Herrehjørnet er åbent hus samvær for
"voksne" mænd med meninger og behov
for god mandesnak om livet på godt og ondt.