Minikonfirmandundervisning

Minikonfirmandundervisningen er et tilbud for alle børn i 3. klasse, i dette efterår også til 4. klasserne, der ikke fik en invitation i foråret.

Børnene kommer til at høre om, hvad det vil sige at være døbt. Vi vil lege, synge og fortælle bibelhistorie.
Formålet med at invitere børnene, er at hjælpe forældrene med dåbsoplæringen, herunder tilbyde børnene at lære deres egen kirke at kende, man kan dog sagtens deltage selv om man ikke er døbt.
Vi kommer rundt i hele kirken, også helt op i tårnet.  Vi skal se alt der er i den, og tale om hvorfor det er der. Vi skal hilse på en del af kirkens personale og høre om hvad de laver. Vi skal ud på kirkegården, se orglet og synge med organisten.
Vi kommer til at høre nogle af de historier fra biblen, der passer til dagens tema og vi er også kreative.
Der lægges stor vægt på at børnene får en oplevelse af at være en del af kirkens fællesskab.
Da minikonfirmand er et fritidstilbud er undervisningen helt anderledes end i skolen. 
Børnene inviteres til et forløb der her i efteråret strækker sig  fra september frem til november.
Vi inviterer dem via samarbejde med skolen, de inviteres klassevis og tilmeldte børn følges ad klassevis. Der er som regel hold både om efteråret og om foråret.

Her i efteråret bliver 3. A, 4. B og 4. C inviteret til at deltage i minikonfirmandundervisningen i Degnegården på Kaplenivej.

For 3. A begynder undervisningen tirsdag d. 3. september 13.15 - 14.45

For 4. B& C begynder undervisningen onsdag d. 4. september kl. 14.15 - 15.45

Det er en del af undervisningen at deltage i spagettigudstjenesterne onsdag d. 25. september og onsdag d. 23. oktober, der udover er der et større minikonfirmandtræf lørdag d. 2. november, som foregår ved Ulkebøl Kirke, men som er for alle minikonfirmander i Sønderborg Provsti.

 

Minikonfirmandundervisningen ledes i dette efterår af sognepræst Charlotte Ringsing-Pedersen og organist Pia Jeanette Nielsen