Minikonfirmandundervisningen er et tilbud for alle børn i 3. klasse, børnene kommer til at høre om, hvad det vil sige at være døbt. Vi vil lege, synge og fortælle bibelhistorie.
Formålet med at invitere børnene er at hjælpe forældrene med dåbsoplæringen, herunder tilbyde børnene at lære deres egen kirke at kende.
Vi kommer rundt i hele kirken.  Vi skal se alt der er i den, og tale om hvorfor det er der. Vi skal hilse på en del af kirkens personale og høre om hvad de laver. Vi skal ud på kirkegården, se orglet og synge med organisten.
Vi kommer til at høre nogle af de historier fra biblen, der passer til dagens tema og vi er også kreative.
Der lægges stor vægt på at børnene får en oplevelse af at være en del af kirkens fællesskab. Da minikonfirmand er et fritidstilbud er undervisningen helt anderledes end i skolen. 
Børnene inviteres til et forløb der strækker sig over 12 uger og som afsluttes med en Gudstjeneste.
Vi inviterer dem via samarbejde med skolen, de inviteres klassevis og tilmeldte børn følges ad klassevis. Der er som regel hold både om efteråret og om foråret.

Minikonfirmandundervisningen ledes af sognepræst Kirsten Schmidt.

 

Minikonfirmandernes afslutning ved Gudstjenesten Palmesøndag 2010. Der var rigtig god stemning.

Efter Gudstjenesten var der forfriskninger i Tårnstuen til både "minierne", forældre samt alle kirkegængerne.